VI ERBJUDER FLERA OLIKA SORTERS SERVICEAVTAL

KLOTTERSANERING

Vi erbjuder två sorters avtalsformer:
  1. Avropsavtal - Ni ringer oss vid behov
  2. Bevakningsavtal - Vi ronderar och tar klotter vid behov 

SERVICEAVTAL YTTERTAK

Med regelbundna inspektioner och underhåll kan taket skyddas och risken för vattenskador kan minska. Det vi erbjuder i vårt serviceavtal för yttertak innefattar:
  • Regelbunden inspektion av takets kondition med förslag på ev. åtgärd
  • Kontroll av taksäkerhet
  • Översyn och rensning av rännor samt stuprör

SNÖ OCH ISTAPPAR

Fastighetsägaren är ansvarig för eventuella olyckor i samband med nedfallande snö och/eller istappar från fastigheten. Vi erbjuder två sorters avtalsformer:
  1. Avropsavtal - Ni ringer oss vid behov
  2. Bevakningsavtal - Vi arbetar förebyggande och bevakar och skottar vid behov

TAKSÄKERHET

Fastighetsägaren är ansvarig för att taksäkerheten finns på ert tak. Läs mer under Taksäkerhet. Vårat avtal innefattar: 
  • Årlig kontroll av taksäkerheten för att arbete skall kunna utföras säkert på taket

FÖNSTERPUTS VIA REP

Vi utför regelbunden fönsterputs på din fastighet via rep. 

BESIKTNING AV FALLSKYDDSUTRUSTNING

Visste du att er fallskyddsutrustning skall besiktigas minst var 12:e månad av en kompetent person? Vi kan hjälpa er med besiktning och service.
Sök