VARFÖR REPARBETE?

HAR DU HÖGA ETABLERINGSKOSTNADER?
Reparbete är kostnadseffektivt.
HAR DU EN ÖMTÅLIG OMGIVNING?
Vi skadar inte rabatter eller annan ömtålig omgivning. Vi kan utföra arbeten inne i tex köpcentrum eller kontorslokaler utan att störa pågående verksamhet.
ONT OM UTRYMME?
Vi tar oss in i trånga utrymmen såsom schakt osv.
SVÅRTILLGÄNGLIGT?
Ligger din fastighet svårtillgängligt för tex lift eller ställning?
Vårat fokus är fastigheter i lägen där en ställning eller lift inte är lämplig eller där det är mest tidseffektivt att nå via rep. Mer info
 • Underhålls- och servicearbeten
 • Målning
 • Montage och bygg
Vi utför olika typer av tvättarbeten och takbehandlingar. Rengöring med hetvatten och miljövänligt med ultrarent vatten. Mer info
 • Fasadtvätt
 • Takbehandlingar
 • Glasunderhåll
 • Klottersanering
Vi erbjuder flera olika sorters avtal för att underlätta för fastighetsägaren. Mer info
 • Serviceavtal för yttertak
 • Årlig kontroll av taksäkerhet
 • Klottersanering
 • Snö och istapps-jour
 • Fönsterputs
Sök